Nieuws

Kerstmixtoernooi 29 december

Na een aantal jaren van afwezigheid, mag het eindelijk weer… het kerstmixtoernooi!

Het vindt plaats op 29 december 2022 in de Van der Bijhal in Kollum. Het mixtoernooi is voor de junioren en de senioren, iedereen wordt ingedeeld. Ook niet korfballers mogen meedoen, denk bijvoorbeeld aan familieleden of vrienden, zij moeten zich dan even opgeven bij Sijtske de Vries (0614896055) of Hinke Beets (0649542637). Er is op de tribune ook genoeg plek voor wat enthousiast publiek, dus kom zeker kijken!

We starten om 19.30 uur en het toernooi eindigt om 22.00 uur. Daarna kan er natuurlijk nog gezellig een drankje gedronken worden op het nieuwe jaar en wie weet op de winst. 

Opgeven is niet nodig, we hopen dat iedereen er is! Kun je er helaas toch niet bij zijn? Dan graag voor 28 december afmelden bij Hinke Beets of Sijtske de Vries. Graag op tijd afmelden in verband met het maken van de teams.

Kortom:

 

Wat? Mixtoernooi

Wanneer? Donderdag 29 december van 19.30 uur tot 22.00 uur

Waar? Van der Bijhal in Kollum

Wie? junioren en senioren

 

 

Ronde

Tijd

Teams

Scheids*

1

19.30 – 19.40

Rood – groen

Scheids van team geel

2

19.40 – 19.50

Blauw – oranje

Scheids van team groen

3

19.50 – 20.00

Geel – zwart

Scheids van team rood

4

20.00 – 20.10

Rood – blauw

Scheids van team groen

5

20.10 – 20.20

Oranje – geel

Scheids van team zwart

6

20.20 – 20.30

Groen – zwart

Scheids van team oranje

7

20.30 – 20.40

Rood – oranje

Scheids van team geel

8

20.40 – 20.50

Groen – geel

Scheids van team blauw

9

20.50 – 21.00

Blauw – zwart

Scheids van team rood

10

21.00 – 21.10

Groen – oranje

Scheids van team blauw

11

21.10 – 21.20

Rood – geel

Scheids van team zwart

12

21.20 – 21.30

Oranje – zwart

Scheids van team groen

13

21.30 – 21.40

Groen – blauw

Scheids van team oranje

14

21.40 – 21.50

Rood – zwart

Scheids van team geel

15

21.50 – 22.00

Blauw – geel

Scheids van team rood

 

*Bart wil wel helpen bij fluiten, in overleg kan hij gevraagd worden door de teams.

 

 

 

Team oranje

Team blauw

Team rood

Team groen

Team geel

Team zwart

Alex Visser 

Wytze van Santen

Jan Veenstra

Maarten Piersma

Gerben de Vries

Rien van der Laan

Jesse van Manen

Mel Beiboer

Uulco Hoekstra

Alle Thiemen Pranger

+ familie Kamminga

Ruurd Meindertsma

Anne jan Miedema

Fokke Veenstra

Weinyk Drost

Wietze Miedema

 

Aron Kalfsbeek

Raymond Wieringa

Jan de Vries

Siep Hoekstra

Jacob Nutma

 

Andre Kalsbeek

Wieger Grijpstra

Joel Plantinga

Tim Sterkenburg

Eelke Dam

 

Patrick Hoekstra

Jente Slager

Anco Beiboer

Hessel de Vries

Romke Sytze (Harmanna)

 

Thomas Visser

 

Silva van der Laan

Jenny Nicolai

Sanne van der Meulen

Danique van der Meulen

Elisa Zijlstra

Sijke de Vries

Kelly Beiboer

Bonita Bergsma

Bente de Vries

Marieke van Straten

Esther de Vries

Tessa de Poel

Esther Terpstra

Grietina Solle

Lotte de Vries

Harmanna Dijkstra 

+ familie Kamminga

Chantal Beerstra

Tineke Bergsma

Marloes Wieringa

Baukje de Vries

Marije Hiemstra

 

Matilde Bron

Ilze Kuiken

Jenna Boersma

Iris Huizenga

Silke Wiersma

 

Sylke Kooistra

Sanne Brinkman

Anna Verbruggen

Laura Zuidersma

Gitte Bijlsma

 

Judith Hoekstra

Fabienne Keuning

Linda de Vries 

Suzanne van Straten

Annika Nauta

 

Wietske de Boer

Anita Zijlstra

 

 

 

 

 

 

Als we nog mensen zijn vergeten of als er nog vrienden/familie/bekende mee willen doen, dan zijn jullie natuurlijk van harte welkom. Neem even contact op met Hinke en Sijtske of neem verschillende kleuren shirts mee, zodat we je ter plekke kunnen indelen. Let op: de teams kunnen nog aangepast worden als er te weinig aanwezig zijn of iets dergelijks. 

 

Met vriendelijke groeten,

De Kerstcommissie; Sijtske de Vries en Hinke Beets

In memoriam Piet Kalsbeek

In memoriam Piet Kalsbeek  * 12 augustus 1932     10 juli 2022

Piet Kalsbeek was één van de oprichters van korfbalvereniging Invicta. Op de oprichtingsvergadering op 9 april 1963 kwamen maar liefst 60 personen. KV Invicta kon hierdoor starten met twee twaalftallen. Piet was naast actief speler ook tien jaar voorzitter (1967-1977). Tijdens zijn voorzitterschap begon KV Invicta met het opzetten van jeugdteams. Dit had natuurlijk heel wat voeten in de aarde, maar was een belangrijke stap om de toekomst van de vereniging te waarborgen. Op 18 augustus 1977 werd hij benoemd tot erelid van de vereniging. Op 17 september in datzelfde jaar werd hij bovendien benoemd tot lid van verdienste van de afdeling Friesland. Ook is hij bestuurslid van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond geweest.

Piet heeft de vereniging vele jaren gedragen. Hij zorgde persoonlijk voor de ledenaanwas door de jeugd te benaderen om mee te doen aan de korfbalsport. Hij zorgde er daarnaast  voor dat de spelers bericht kregen over het tijdstip van de wedstrijden en dat in een tijd dat er nog geen sociale media waren! Ook regelde hij het vervoer.

Ook zorgde hij ervoor dat er voldoende seniorleden waren voor een wedstrijd. Kwam hij tekort, dan ging hij persoonlijk bij de mensen langs om ze over te halen om te spelen. Door zijn grote gedrevenheid slaagde hij hier vaak in. Hieruit blijkt wel dat hij zeer fanatiek was. Niet alleen binnen de lijnen, maar ook als supporter liet hij letterlijk van zich horen.

In 1992 kwam er een einde aan zijn actieve loopbaan. Hij is altijd betrokken gebleven bij de vereniging, zowel bij jong als oud. Bij feestelijke aangelegenheden, zoals een Playbackshow , was hij vaak samen met zijn vrouw Sjoukje  aanwezig. Bijna alle thuiswedstrijden werden door het echtpaar bezocht. Na de wedstrijd bleven ze vaak nog even gezellig zitten onder het genot van een hapje en een drankje.

Wij zijn zeer erkentelijk voor alles wat Piet voor de vereniging heeft betekend.

Hij zal gemist worden binnen onze vereniging.

Trainingstijden veld najaar 2022

Team

Trainers

Coach

Trainingstijden

E1

Kelly/ Emma/     Wietske

Kelly / Emma

Woe:  16:30 – 17:30

D1

Gerben/ Anouk/ Sylke / Iris

Gerben

Di:   16:45-17:45

Do:  16:45-17:45

D2

Gerben/ Anouk/ Sylke / Iris

Marloes

Di:   16:45-17:45

Do:  16:45-17:45

C1

Wytze

Wytze

Ma:   17:30-18:30

Woe: 17:30 -18:30

B1

Bart

Bart

Di:   18:00-19:00

Do:  18:00-19:00*

B2

Jesse

Jesse

Di :    18:00-19:00

Do:    18:00-19:00*

A1

Elisa

Elisa

Di:    19:00-20:00

Do:   19:00-20:00

A2

Weinyk

Weinyk

Ma:   19:30-20:30

Do:    19:00-20:00

A3

Mel

Mel

Ma:   19:30-20:30

Do:   18:00-19:00*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Om en om op het grasveld

Bericht van de Arbitragecommissie

Beste mensen,

Het is op het einde van het veldseizoen en wat is het mooi dat we weer volop hebben kunnen korfballen op het veld en zelfs ook nog een stuk in de zaal. Zelfs het publiek is er weer bij , de Corona- maatregelen zo goed als verdwenen zijn en we kunnen weer volop kunnen genieten. Achter de schermen heeft de arbitragecommissie ook in de corona-tijd wel vergaderd maar nu de competities al een poos weer los zijn, wordt ons belang groter. Het doel van onze commissie is om ervoor te zorgen dat alles wat met arbitrage te maken heeft goed verloopt. Vooral de uitstraling van de hele club hoe we met onze scheidsrechters omgaan is belangrijk. Wat hebben we nou precies gedaan de laatste jaren?

1. Het is een afspraak dat de spelers de scheidsrechters na de wedstrijd allemaal persoonlijk bedanken. Dat is een van de 5 gedragsregels die zijn opgesteld hoe we met de scheidsrechter omgaan. Binnenkort komen deze regels weer overal te hangen in de kantine en lees ze maar eens!

2. In de week van de scheidsrechter in oktober bedanken we altijd de scheidsrechters via een presentje.

3. Binnen onze club hebben we ook de sportiefste speler van het seizoen die wordt uitgeroepen. Tot nu toe zijn dat Sanne van de Meulen, Anne Jan Miedema, Anke Dam en Matilde Bron. De sportiefste speler van dit seizoen was Mel Beiboer! Van harte gefeliciteerd Mel!

4. Omdat we ook eenduidigheid willen uitstralen, hebben ook onze scheidsrechters de mogelijkheid om dezelfde hesjes te dragen met als tekst op de rug “Zonder respect geen scheidsrechter”.

5. Sinds dit seizoen fluiten alle spelende leden de wedstrijden van onze eigen club. Helaas waren we “gedwongen “ om deze maatregel te nemen omdat we anders geen scheidsrechters meer zouden krijgen voor onze eigen wedstrijden. We zijn onze leden dan ook dankbaar dat we op deze manier onze club draaiende houden. Natuurlijk blijven we dit proces volgen want we willen voor iedereen het beste.

Ook starten we het nieuwe seizoen met een groepje nieuwe jonge scheidsrechters met een aantal informele bijeenkomsten om op deze manier een aantal belangrijke zaken uit te wisselen. Ons doel is dat we in de toekomst genoeg nieuwe scheidsrechters krijgen zodat we ook aan alle verplichtingen kunnen voldoen.

Binnen de arbitragecommissie hebben we afscheid genomen van Fennie Kooistra. We willen haar bedanken voor haar inzet. Harmke heeft het lege plekje opgevuld en draait nu al enkele maanden mee binnen de arbitragecommissie.

Met vriendelijke groet Grietina Solle, Harmke de Vries en Ruurd Meindertsma

Trekking lotenboekjes 3 juni 2022

Taartjes:

 1. Lotnummer 1854 – Alie van der Laan / boekje van Silva van der Laan
 2. Lotnummer 2534 – Bauwina ter Veer / boekje van Liedeke Bakker
 3. Lotnummer 2640 – Janny Dijkstra / boekje van Fianne Hiemstra
 4. Lotnummer 2692 – Wytze van Santen /boekje van Silva van der Laan
 5. Lotnummer 2282 – Klaas Visser /boekje van Klaas Visser
 6. Lotnummer 2386 – Irene Huizenga / boekje van Esmee Hoekstra
 7. Lotnummer 2392 – Michelle Hoekstra / boekje van Esmee Hoekstra
 8. Lotnummer 1821 – Auke Zijlstra / boekje van Elisa Zijlstra
 9. Lotnummer 2551 – Frederika ter Veer / boekje van Liedeke Bakker
 10. Lotnummer 1545 – Jessica Wierenga /boekje van Marloes Wierenga

 

1 persoonsdekbed:

Lotnummer 1310 – Minze de Boer / boekje van Minze de Boer

 

1 boodschappenpakket van 25,-

Lotnummer 2510 – Laura Zuidersma / boekje van Laura Zuidersma

 

1 boodschappenpakket van 25,-

Lotnummer 1551 – Esther Terpstra / boekje van Marloes Wierenga

 

1 boodschappenpakket van 50,-

Lotnummer 2937 – Aletta Hoving /boekje van Bart de Vries

 

1 waardebon Sterkenburg van 25,-

Lotnummer 2303 – P. de Boer / boekje van Grietina

 

1 waardebon Sterkenburg van 25,-

Lotnummer 1113 – Sijtske de Vries / boekje van Hinke Beets

 

1 waardebon Sterkenburg van 25,-

Lotnummer 2010 – Anneke Thalen / boekje van Elisabeth Thalen

 

HOOFDPRIJS!!!!!

Samsung Galaxy Tablet A3 twv 215,-

Aangeboden door Salarisadministratiekantoor Zijlstra

Lotnummer 2169 – Matilde Bron / boekje van Matilde Bron