Disclaimer

Disclaimer
Copyright
Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van Korfbalvereniging Invicta uit Kollum (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van de Korfbalvereniging Invicta uit Kollum.
 
Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de Korfbalvereniging Invicta is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.
 
Verantwoording/aansprakelijkheid
Korfbalvereniging Invicta heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.
 
Korfbalvereniging Invicta is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.
 
Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Korfbalvereniging Invicta is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.
 
Webmaster
Onder goedkeuring van het bestuur van de Korfbalvereniging Invicta uit Kollum, wordt deze website van de de korfbalvereniging Invicta uit Kollum bijgehouden door de webmaster. De webmaster is tevens lid van de korfbalvereniging Invicta uit Kollum.
 
Contact
Opmerkingen of aanvullingen over/op deze site lopen uitsluitend via de webmaster van de site van de Korfbalvereniging Invicta uit Kollum met name http://www.kvinvicta.nl en kunnen uitsluitend via de email via het contactformulier
Copyright
Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van Korfbalvereniging Invicta uit Kollum (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van de Korfbalvereniging Invicta uit Kollum.
 
Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de Korfbalvereniging Invicta is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.
 
Verantwoording/aansprakelijkheid
Korfbalvereniging Invicta heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.
 
Korfbalvereniging Invicta is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.
 
Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Korfbalvereniging Invicta is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.
 
Webmaster
Onder goedkeuring van het bestuur van de Korfbalvereniging Invicta uit Kollum, wordt deze website van de de korfbalvereniging Invicta uit Kollum bijgehouden door de webmaster. De webmaster is tevens lid van de korfbalvereniging Invicta uit Kollum.
 
Contact
Opmerkingen of aanvullingen over/op deze site lopen uitsluitend via de webmaster van de site van de Korfbalvereniging Invicta uit Kollum met name http://www.kvinvicta.nl en kunnen uitsluitend via de email via het contactformulier