Bericht van de Arbitragecommissie

Beste mensen,

Het is op het einde van het veldseizoen en wat is het mooi dat we weer volop hebben kunnen korfballen op het veld en zelfs ook nog een stuk in de zaal. Zelfs het publiek is er weer bij , de Corona- maatregelen zo goed als verdwenen zijn en we kunnen weer volop kunnen genieten. Achter de schermen heeft de arbitragecommissie ook in de corona-tijd wel vergaderd maar nu de competities al een poos weer los zijn, wordt ons belang groter. Het doel van onze commissie is om ervoor te zorgen dat alles wat met arbitrage te maken heeft goed verloopt. Vooral de uitstraling van de hele club hoe we met onze scheidsrechters omgaan is belangrijk. Wat hebben we nou precies gedaan de laatste jaren?

1. Het is een afspraak dat de spelers de scheidsrechters na de wedstrijd allemaal persoonlijk bedanken. Dat is een van de 5 gedragsregels die zijn opgesteld hoe we met de scheidsrechter omgaan. Binnenkort komen deze regels weer overal te hangen in de kantine en lees ze maar eens!

2. In de week van de scheidsrechter in oktober bedanken we altijd de scheidsrechters via een presentje.

3. Binnen onze club hebben we ook de sportiefste speler van het seizoen die wordt uitgeroepen. Tot nu toe zijn dat Sanne van de Meulen, Anne Jan Miedema, Anke Dam en Matilde Bron. De sportiefste speler van dit seizoen was Mel Beiboer! Van harte gefeliciteerd Mel!

4. Omdat we ook eenduidigheid willen uitstralen, hebben ook onze scheidsrechters de mogelijkheid om dezelfde hesjes te dragen met als tekst op de rug “Zonder respect geen scheidsrechter”.

5. Sinds dit seizoen fluiten alle spelende leden de wedstrijden van onze eigen club. Helaas waren we “gedwongen “ om deze maatregel te nemen omdat we anders geen scheidsrechters meer zouden krijgen voor onze eigen wedstrijden. We zijn onze leden dan ook dankbaar dat we op deze manier onze club draaiende houden. Natuurlijk blijven we dit proces volgen want we willen voor iedereen het beste.

Ook starten we het nieuwe seizoen met een groepje nieuwe jonge scheidsrechters met een aantal informele bijeenkomsten om op deze manier een aantal belangrijke zaken uit te wisselen. Ons doel is dat we in de toekomst genoeg nieuwe scheidsrechters krijgen zodat we ook aan alle verplichtingen kunnen voldoen.

Binnen de arbitragecommissie hebben we afscheid genomen van Fennie Kooistra. We willen haar bedanken voor haar inzet. Harmke heeft het lege plekje opgevuld en draait nu al enkele maanden mee binnen de arbitragecommissie.

Met vriendelijke groet Grietina Solle, Harmke de Vries en Ruurd Meindertsma